Wojtek Wiśniowski

 

 

Pianista i gitarzysta z właściwym wykształceniem i dużym doświadczeniem. W zespole Jeżcze znalazł odpowiednią atmosferę aby wraz kochanymi kolegami wypełniać swoją misję, dostarczając szacownym odbiorcom ich muzyki niezapomnianych doznań i wzruszeń.